Příprava půdy

Příprava půdy - rýhování a separace

My v Kuksu bereme přípravu půdy mezi jednu z nejdůležitějších pracích při pěstování brambor a jiných plodin. Díky kvalitně připravené půdy jsou plodiny kvalitnější. Technologie pěstování brambor v odkameněných hrůbcích má dvě etapy. V první etapě se pomocí rýhovačů vytvoří hluboké řádky zeminy, které jsou v další etapě proseté pomocí separátorů.

Rýhování

Před odkameněním půdy se musí zemina upravit do hlubokých řádků. Tyto řádky jsou tvořeny rýhovači, které mohou být dvou, tří a čtyř řádkové. Při službách využíváme spolehlivé dvou a čtyř řádkové rýhovače značky ScanStone.  

Separace půdy

Separace neboli odkamenění půdy probíhá pomocí separátorů kamene. Separátor připravené řádky proseje, přičemž jsou větší kameny z půdy odsraněny a užloženy v zásobníku. Menší kameny jsou  odděleny a dopravníkem dopraveny do meziřádku, kde následně udržují vláhu a zabraňují erozi půdy. V řádku tedy zůstane pouze půda, bez hrůdků a kamene. K odkamenění půdy využíváme separátory značky Scanstone.